Zbiórka trwa do 31 marca 2012 r. Sprawozdanie zostanie opublikowane do 30 kwietnia 2012.

Pieniądze przeznaczone dla rezerwatu Imire zbiera Komitet Tatende (to imię jedynego nosorożca, który przetrwał masakrę w rezerwacie przed trzema laty), w którego skład wchodzą:

  • Tomek Michniewicz
  • Robert Chojnacki, prezes Wydawnictwa Otwartego
  • Jan Letkiewicz, audytor Grant Thornton
  • Maria Kula, redaktor książki „Gorączka”
  • Daria Strzelecka, project manager książki z Wydawnictwa Otwartego
  • Łukasz Radomyski, uczestnik wydarzeń opisanych w książce „Gorączka”

 

Nagrodę w konkursie (wyjazd do Imire w towarzystwa Tomka Michniewicza) finansuje w pełni Wydawnictwo Otwarte Sp. z o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kościuszki 37, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000258848 o wysokości kapitału zakładowego 400 000 złotych oraz sponsorzy i Partnerzy akcji.

Działanie Komitetu ani przyznane nagrody w konkursie nie pomniejszą w jakikolwiek sposób kwoty zebranej na rzecz rezerwatu Imire w trakcie trwania akcji.

Członkowie Komitetu za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie.

 

Audytor:

 

 

 

Powrót do strony akcji

Konkurs „Wyjedź z Tomkiem do Afryki”